Anti-aging program

Príprava na mieru:

postup v omladení a ozdravení, stanovenie druhu možných ošetrení v časových intervaloch, informácia o možnostiach a variantoch ošetrenia, na konci ktorých je želaný efekt ozdravenia a rozjasnenie pokožky, vrátenie strateného objemu a kontúr tváre, zlepšenie celkového vzhľadu a spokojnosti.

Konzultácia do 1/2 hod. 10.-eur, sumu je možné odrátať z ceny za následné ošetrenie, možnosť vyhotovenie písomného plánu ošetrení v cene 30.-eur

Často kladené otázky

Pred konzultáciou je potrebné pripraviť si informácie o predchádzajúcich ošetreniach, zdravotnom stave, prípadne otázky k očakávanému výsledku .