O mne

Pracujem v chirurgickom odbore od r. 1993, dermatoestetike sa venujem viac ako 20 rokov.

Prioritou práce je docieliť prirodzený a zdravý vzhľad po ošetrení a tým zabezpečiť spokojnosť klientov a naozaj pozitívne reakcie okolia.

Na prvom mieste je zdravie, ktoré v dermatoestetike odráža krásu a aj v neskoršom obdobi prinesie želaný efekt – mladší, krajší a sebavedomejší.

Životopis

Štúdium na Vysokej škole Lekárska fakulta - Univerzita Komenského Bratislava všeobecné lekárstvo 1987 - 1993
Prax v chirurgickom odbore od 1993
Špecializácia I. st v odbore 1997
Školiace pracoviská Munich Germany 2010, , Univ. LHK Stolzalpe Austria 2011, Annecy France 2011, General Hospital Southampton , UK2013, Anatomical Institute Vienna , Austria 2014 , University Medical Center, , Hamburg - Eppendorf , Germany 2016 , New Castle , UK 2018, Winterthur, Switzerland 2018 , Oxford , UK 2019
Špecializácia II. st. v odbore 2022 2022
Publikačná a prednášková činnosť na sympóziách na Slovensku i v zahraničí